การสำเร็จความใคร่ของประชากรทั่วโลก

การสำเร็จความใคร่ของประชากรทั่วโลก
การสำเร็จความใคร่ของประชากรทั่วโลก

อ้างอิงจากการศึกษาวิจัยในประเด็นการสำเร็จความใคร่จากการมีเพศสัมพันธ์ ประชากรในประเทศนอร์เวย์ถูกค้นพบว่ามีการสำเร็จความใคร่จากการมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าประชากรในประเทศอื่นๆทั่วโลก ประชากรในประเทศนอร์เวย์จำนวนกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ถูกรายงานว่าสามารถเกิดการสำเร็จความใคร่จากการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง การค้นพบนี้เป็นผลของการศึกษาจากผู้ผลิตเซ็กซ์ทอย LELO โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรจำนวน 2,200 คน จากประเทศ 21 ประเทศทั่วโลก

 

ประชากรในประเทศบราซิลจำนวนกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ถูกรายงานว่ามีโอกาสการสำเร็จความใคร่จากการมีเพศสัมพันธ์เพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในขณะที่ประชากรในประเทศสวีเดนจำนวนกว่า 41 เปอร์เซ็นต์ถูกรายงานว่ามีการสำเร็จความใคร่จากการมีเพศสัมพันธ์เพียงสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเท่านั้น ซึ่งเปอร์เซ็นต์การสำเร็จความใคร่จากการมีเพศสัมพันธ์ของประชากรในประเทศสวีเดนยังเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยการสำเร็จความใคร่จากการมีเพศสัมพันธ์ของประชากรทั่วโลกอีกด้วย – LELO เปิดเผย

Continue reading “การสำเร็จความใคร่ของประชากรทั่วโลก”